Nguyễn Thị Thanh Bình

Nguyễn Thị Thanh Bình sinh tại Huế sau khi đất nước chia đôi. Học dở dang Đại học Sư phạm Sài Gòn Ban Việt Hán. Qua Mỹ 75 và học … Continue reading Nguyễn Thị Thanh Bình