Ngu Yên

Tiểu sử tự thuật của Ngu-Yên: Ngu-Yên tên Nguyễn hiền TiênQuê quán Bình Định, gốc miền Kim ChâuKể rằng thân thế khởi đầu20 tháng 11 sinh vào 52Mặt mày trên … Continue reading Ngu Yên