Line Papin

Line Papin, tên Việt là Xuân Linh, sinh tại Hà Nội ngày 30 tháng 12 năm 1995. Cô là con gái của nhà sử học người Pháp Philippe Papin và dịch giả … Continue reading Line Papin