Lê Lạc Giao

Bút hiệu: Lê Lạc Giao Tên thật : Lê Tấn Hà Sinh năm 1951 tại Khánh Hòa Việt Nam Đại học Văn Khoa ban Triết 1970-1974 Công chức chế độ … Continue reading Lê Lạc Giao