Cao Xuân Huy

Sinh 09-1947, quê nội Bắc Ninh, quê ngoại Hà Nam, Bắc Việt. 10-1954 di cư vào Nam với mẹ 02-1968 đi lính Thuỷ Quân Lục Chiến, VNCH. 03-1975 bị bắt … Continue reading Cao Xuân Huy