Albert Camus

Albert Camus sinh năm 1913 ở Mondovi (Algérie), mất năm 1960 ở Villeblevi (Pháp). Albert Camus là nhà văn, nhà triết học, tác giả của những tác phẩm nổi tiếng … Continue reading Albert Camus