Những đôi mắt – Đặng Mai Lan

“Diệp là ai? Là tôi, hay một người con gái nào đó… Dù có là ai đi nữa, hạnh phúc tôi là đã được sống với tâm tư cô ấy … Continue reading Những đôi mắt – Đặng Mai Lan