Nhà văn Nhã Ca: Huế 1968 – thảm khốc và hy vọng – Bích Khuê

Bình Khuê Nhà văn Nhã Ca: Huế 1968 – thảm khốc và hy vọng Nguồn: https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-43198297 TERRY FINCHER/EXPRESS/GETTY IMAGES Sau trận Tết Mậu Thân, phía Mỹ và Việt Nam Cộng … Continue reading Nhà văn Nhã Ca: Huế 1968 – thảm khốc và hy vọng – Bích Khuê