“Giáo sĩ” trong thế giới huyền ảo – Ban Mai

Ban Mai “Giáo sĩ” trong thế giới huyền ảo Lần đầu tiên đọc truyện của Trần Vũ, tôi sốc. Thật vậy, nếu ai đã từng đọc truyện của ông sẽ … Continue reading “Giáo sĩ” trong thế giới huyền ảo – Ban Mai