Điểm sách: “Cuộc Cách mạng Cộng sản của Việt Nam: Sức mạnh và Giới hạn của Tư tưởng” của Vũ Tường – Nam Quỳnh

Nam Quỳnh Điểm sách: “Cuộc Cách mạng Cộng sản của Việt Nam: Sức mạnh và Giới hạn của Tư tưởng” của Vũ Tường Nguồn: https://www.luatkhoa.org/2017/08/diem-sach-cuoc-cach-mang-cong-san-cua-viet-nam-suc-manh-va-gioi-han-cua-tu-tuong-vu-tuong/ Có một thiếu sót lớn … Continue reading Điểm sách: “Cuộc Cách mạng Cộng sản của Việt Nam: Sức mạnh và Giới hạn của Tư tưởng” của Vũ Tường – Nam Quỳnh